Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd
Marek PODGRODZKI - Prezes Zarządu
Włodzimierz WALASZEK - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Naczelny i Finansowy
Jan JURASZ - Członek Zarządu, Dyrektor Techniczno - Produkcyjny
Rada Nadzorcza
Michel CANNY - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Władysław PŁONKA – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Maria KUBICA – Członek Rady Nadzorczej
Jacek KSEŃ – Członek Rady Nadzorczej

 

© Metalpol 2013