Gatunki żeliwa

Firma Metalpol produkuje odlewy zarówno z  żeliwa szarego jak i sferoidalnego.
Gatunki wykorzystywanego do produkcji żeliwa przedstawia poniższa tabela.

Żeliwo sferoidalne (wg. PN-EN 1563) Żeliwo szare (wg. PN-EN 1561)
EN - GJS - 400 - 15 EN - GJL - 200
EN - GJS - 400 - 18 EN - GJL - 250
EN - GJS - 400 - 18LT EN - GJL - 300
EN - GJS - 450 - 10 EN - GJL - HB175
EN - GJS - 500 - 7 EN - GJL - HB195
EN - GJS - 600 - 3  
EN - GJS - 700 - 2  

Firma może produkować również odlewy z żeliwa, którego specyfikacja i parametry techniczne są dostosowane do ściśle określonych wymagań klienta.

© Metalpol 2013