Контактная информация

METALPOL Węgierska Górka Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 6,
34-350 Węgierska Górka - Polska

Схема проезда    Обратная связь

e-mail: metalpol@metalpol.com
www.metalpol.com

KRS 51266 Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Bielsko-Biała
Kapitał Zakładowy: 11.050.000 zł w całości wpłacony
REGON: 072296898
NIP: 547-18-80-753

Секретариат:
tel. +48 33 864 18 01,
fax: +48 33 864 18 05

Генеральный директор:
Włodzimierz Walaszek

tel. +48 33 864 18 01
e-mail: w.walaszek@metalpol.com

Технический директор:
Piotr Grzegorzek

tel. +48 33 864 18 01
e-mail: p.grzegorzek@metalpol.com

Коммерческий директор:
Grzegorz Skrzypek

tel. +48 33 864 18 01
e-mail: g.skrzypek@metalpol.com