• PL
  • EN
  • DE
  • PYC

Reklamacja armatury

Do rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wypełniona karta reklamacji oraz dowód zakupu reklamowanego wyrobu (faktura, wz). Preferowaną formą kontaktu jest zgłaszanie reklamacji na adres reklamacje@metalpol.com. Reklamacje można zgłaszać również pocztą tradycyjną.

Dodatkowe informacje:

- Przed zgłoszeniem reklamacji prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją Obsługi wyrobu oraz z Ogólnymi Warunkami Gwarancyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej producenta.
- Oprócz Karty Zgłoszenia Reklamacji i dowodu zakupu, do reklamowanego wyrobu prosimy dołączyć dane kontaktowe (adres, nr telefonu, adres e-mailowy) oraz krótki opis objawów uszkodzenia i okoliczności ich stwierdzenia.

© Metalpol 2013