• PL
  • EN
  • DE
  • PYC

Oferty pracy

PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU

Oczekiwania :

naprawy maszyn i urządzeń, układów zasilania i sterowania instalacji

przeprowadzanie zleconych przez przełożonego przeglądów prewencyjnych

raportowanie wykonywanych prac planowych i nieplanowych

udział w montażu i uruchamianiu nowych oraz modernizacji istniejących maszyn i urządzeń i instalacji

sumienne wykonywanie powierzonych czynności zgodnie z poleceniami swojego bezpośredniego przełożonego oraz z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi

Wymagania:

wykształcenie zawodowe, elektryczne

uprawnienia SEP

doświadczenie na podobnym stanowisku

umiejętność pracy w zespole

podstawowa wiedza z zakresu elektryki

odporność na stres

zdolności analityczne

Prosimy do CV oraz listu motywacyjnego o dołączenie poniższej klauzuli

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w CV i liście motywacyjnym przez Metalpol Węgierska Górka Sp. z o. o. na poczet obecnej i przyszłych rekrutacji. Wiem, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.”

Rodzaj pracy: Pełny etat, Stała

Doświadczenie:

  • utrzymanie ruchu: 1 rok (Preferowane)
  • dział produkcji: 1 rok (Preferowane)

Wykształcenie:

  • Zasadnicze (Preferowane)

Uprawnienia/certyfikaty:

  • uprawnienia SEP (Preferowane)

Nie znalazłeś/aś odpowiedniego stanowiska wśród aktualnych ofert pracy?

Wyślij nam swoje CV za pośrednictwem poniższego formularza.

1.    Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie: ADO) będzie Metalpol Węgierska Górka Sp. z o. o. z siedzibą w Węgierskiej Górce 34-350 przy ul. Kolejowej 6, adres e-mail: metalpol@metalpol.com telefon: 33 864 18 01

2.    Cele i podstawy prawne przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
•    niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy z ADO w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy tj.  imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie niezbędnym niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku;
•    Twoja zgoda – w odniesieniu do danych wykraczających poza dane wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, jeśli takie dane przekażesz (np. hobby) w dokumentach aplikacyjnych. Podanie takich danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez ADO w celu rekrutacji. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.   
•    uzasadniony interes ADO – w odniesieniu do danych zbieranych w trakcie rozmowy rekrutacyjnej takich jak wyniki testów, sprawdzeń kompetencji – mający na celu wybór właściwego kandydata na dane stanowisko.

3.    Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych zbieranych w oparciu o uzasadniony interes jest niezbędne, aby ADO mógł zrealizować swój cel. Podanie innych danych jest dobrowolne (jeśli ich nie podasz, nie będzie to miało wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji).

4.    Informacja o dostępie do Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
•    podmiotom, które stale na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność: dostawca usługi hostingu, poczty elektronicznej,
•    podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

5.    Profilowanie
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

6.    Okres przechowywania danych
Twoje dane będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział. W przypadku, kiedy wyraziłeś zgodę na przyszłe rekrutacje wówczas Twoje dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będziemy przetwarzać przez 2 lata licząc od zakończenia rekrutacji lub otrzymania Twoich danych (w przypadku kiedy nie prowadzimy aktualnie rekrutacji a przesłałeś nam dane).  

7.    Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Ci prawo do:
•    dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
•    sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
•    usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
•    przenoszenia Twoich danych osobowych (dotyczy to danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub umowy),
•    wniesienia sprzeciwu w określonych przypadkach,
•    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
•    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przekaż taką informację w mailowo, osobiście lub pocztą tradycyjną. Kontakt: Metalpol Węgierska sp. z .o.o, ul. Kolejowa 6, 34-350 Węgierska Górka – Polska, e-mail: metalpol@metalpol.com, Sekretariat: tel. +48 33 864 18 01, fax: +48 33 864 18 05.

* Jeśli chciałby/aby Pan/Pani aby dane były wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych zaznacz niniejszą zgodę

© Metalpol 2013