System Zarządzania Jakością

METALPOL Węgierska Górka od 2000 roku posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 oraz ISO 14001:2015, którego stosowanie daje możliwość wykorzystania w codziennej pracy nowoczesnych metod i technik zarządzania jakością oraz standardów funkcjonujących w branży motoryzacyjnej tj. PFMEA, MSA, PPAP, APQP i SPC. Wdrożone podejście procesowe, wraz z bieżącym monitoringiem stopnia realizacji wyznaczonych celów oraz ich trendów, przyczynia się do ciągłego wzrostu skuteczności i efektywności działania organizacji.

rozwój przedsiębiorstwa jest złożonym procesem, w którym istotną rolę odgrywają nie tylko właściciele firmy, ale przede wszystkim pracownicy. Doskonalenie kompetencji pracowników jest od dawna trwale wpisane w strategię nieprzerwanego rozwoju naszej Organizacji. Organizacja stawia na interdyscyplinarne podejmowanie decyzji i pracę grupową, nieustannie dążąc do wzrostu zadowolenia Klientów oraz dbając o potrzeby stron zainteresowanych.

Zakładowa kontrola jakości ma na celu weryfikację stopnia spełnienia wymagań stawianych przez Klientów, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa oferowanych wyrobów. Laboratorium metalurgiczne METALPOL działa zgodnie z normą PN- EN ISO 17025. Standardowe badania obejmują:

  • skład chemiczny żeliwa (analiza spektralna),
  • parametry wytrzymałościowe żeliwa (wytrzymałość, wydłużenie, twardość),
  • strukturę metalograficzna żeliwa,
  • parametry mas formierskich.

Standardowe badania mogą być rozszerzone na wniosek Klienta po przeprowadzeniu uzgodnień z organizacją. Stosowane środki pomiarowe są objęte nadzorem metrologicznym. Organizacja również przeprowadza analizy MSA. Na podstawie przeprowadzonych badań Metalpol emituje następujące dokumenty jakościowe:

  • Certyfikat 3.1 lub 3.2 (wg PN EN-10204),
  • Krajową Deklaracje Właściwości Użytkowych,
  • Deklarację Właściwości Użytkowych,
  • inne wg odrębnych ustaleń z Klientem.

Organizacja posiada liczne certyfikaty i atesty dla oferowanych wyrobów budowlanych oraz objętych dyrektywą ciśnieniową PED. Wszystkie wyroby armaturowe i hydranty posiadają atesty higieniczne. Podstawowe wyposażenie laboratoryjne Metalpol-u przedstawiono poniżej.

 

 

1. Spektrometry   2. Urządzenia do badania masy formierskiej

 

3. Mikroskop metalograficzny połączony z rejestracją komputerową   4. Defektoskop ultradźwiękowy

 

5. Maszyna pomiarowa   3D MITUTOYO   typ Apex 121210   6. Maszyna wytrzymałościowa z komputerowym systemem rejestracji

 

7. Twardościomierze Brinella   8. Młot wahadłowy Charpy`ego

 

 

9. Skaner 3d          

 

 

© Metalpol 2013