Misja

Dostarczać Klientom wyroby odlewnicze z żeliwa sferoidalnego i szarego odpowiadające ich oczekiwaniom jakościowym, cenowym i logistycznym przy jednoczesnym zapewnieniu harmonijnego rozwoju Spółki:

  • Dostarczać wyroby coraz bardziej skomplikowane przy zachowaniu konkurencyjnych cen;
  • Oferować wyroby o coraz większej wartości dodanej – gotowe do montażu, lub montowane w podzespoły – obrobione, malowane,
  • Podnosić konkurencyjność dzięki szybkiemu uruchamianiu produkcji nowych wyrobów, konkurencyjnym cenom oraz szybkim terminom dostaw…
  • Ciągle doskonalić środki produkcji, inwestować w podnoszenie kwalifikacji Pracowników oraz w nowe technologie

© Metalpol 2013