Zarząd

Zarząd
Marek PODGRODZKI - Prezes Zarządu
Włodzimierz WALASZEK - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Jan JURASZ - Członek Zarządu
 
   

 

© Metalpol 2013